W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 04.05.2022

Statystyki strony Statut biblioteki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 1697
Uchwała w sprawie zmian statutu z dnia 29.02.2024r. 10
Statystyki strony Finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 roku 327
Roczne sprawozdanie finansowe 319
Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016 r. 317
Plan finansowy jednostki budżetowej na 2014 rok 309
Rachunek zysków i strat za 2015 rok 307
Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok 296
Plan finansowy jednostki budżetowej na 2012 rok 294
Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok 293
Wykorzystanie dotacji za I półrocze 2004 roku 268
Projekt planu finansowego instytucji kultury na rok 2007 256
Wykonanie planu finansowego za I półrocze Miejskiej Biblioteki Publicznej 247
Wykorzystanie dotacji za I półrocze 2005 roku 245
Plan finansowy jednostki na 2018 rok 241
Plan finansowy jednostki budżetowej na 2015 rok 236
Uchwała nr 334 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007r. 231
Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015 r. 219
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 218
Wykorzystanie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej za II półrocze 2005 roku 217
Wykorzystanie dotacji za II półrocze Miejskiej Biblioteki Publicznej 217
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 215
Roczne sprawozdanie finansowe (LV/690/2010) 206
Plan finansowy instytucji kultury na 2010 rok 203
Rachunek zysków i strat za 2016 rok 203
Wykonanie planu Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 roku 203
Plan finansowy jednostki budżetowej na 2011 rok 201
Plan budżetu na 2006 rok 199
Plan finansowy jednostki budżetowej na 2013 rok 199
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku 198
Projekt planu finansowego na 2008 rok 196
Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011r. 189
Zestawienie wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej 189
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2008 roku 188
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 187
Plan finansowy jednostki na 2019 rok 185
Sprawozdanie finansowe za 2003 rok 185
Roczne sprawozdanie finansowe za 2006 rok 183
Plan finansowy jednostki budżetowej na 2016 rok 182
Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009r. 181
Wykorzystanie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007r. 181
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 roku 180
Uchwała nr 642 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2004r. (XXX/642/2005) 179
Uchwała nr 896 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2005r. (XLII/896/2006) 179
Plan finansowy instytucji kultury na 2009 rok 177
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok 176
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok 173
Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 roku 160
Wykorzystanie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 roku 153
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku 151
Plan finansowy jednostki na 2020 rok 146
Wykonanie planu za I półrocze 141
Statystyki strony Kontrole
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przebieg kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój w okresie od 23 lipca do 29 sierpnia 2008r. 1094
Przebieg kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w czasie 28 listopada do 29 listopada 2005r. (KAW0914/27/05) 336
Przebieg kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w okresie od 8 czerwca do 3 lipca 2009r. 316
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 30 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. 304
Przebieg kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w okresie od 18 października 2013 roku do 22 listopada 2013 roku 288
Przebieg kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w okresie od 16 listopada do 10 grudnia 2007r. 269
Przebieg kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w okresie od 21 października do 30 listopada 2010r. 259
Przebieg kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w czasie 7 stycznia do 14 lutego 2005r. 235
Przebieg kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w okresie od 26.09.2017 r. do 27.10.2017 r. 208
Kontrola Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przeprowadzona od 15.12.2021 do 21.03.2022 roku 118
Protokół z kontroli Wydziału i Audytu wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadzonej w terminie 07.10.2021-18.02.2022r. 66
Statystyki strony Rejestry, ewidencje, archiwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 1050
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt 896
Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 303
Zarządzenie Dyrektora Mieskiej Biblioteki Publicznej w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsłgi i esploatacji monitoringu wizyjnego w budynku Biblioteki Głównej (...) 214
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł. netto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 165
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 146
Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiące Aneks nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 139
Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Miejslrj.ej Biblioteki Publicznej w JastrzębiuZdroju pracujących przy monitorach ekranowych 132
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych 125
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł. netto w Miejskiej Bibliotece Publicznej 114
Zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników MBP w Jastrzębiu-Zdroju 86
Zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników MBP w Jastrzębiu-Zdroju 18
Statystyki strony Regulaminy, instrukcje, procedury
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju 358
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 339
Regulamin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 310
Regulaminy udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 272
Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Cennikiem opłat za korzystanie z materiałów bibliotecznych i usług MBP 259
Kodeks etyki pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 203
Regulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 150
Regulamin wypożyczania gier planszowych 65
Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Cennikiem 64
Statystyki strony Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Raporty biblioteki głównej i filii 554
Statystyki strony Zamówienia poza ustawą PZP
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa książek w 2022r 119
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa książek 2022 92
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa książek w 2022r. 90
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 84
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa książek w 2023. 70
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 68
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa książek w 2023r. 56
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 54
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 46
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 24