W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.biblioteka.jastrzebie.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Szymczak. Kontakt: it@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 471 76 97 wew. 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju odpowiada Rafał Szymczak, it@biblioteka.jastrzebie.pl, tel.32 471 76 97 wew. 43.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Szymczak (e-mail: rafal.szymczak@biblioteka.jastrzebie.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu32 471 76 97 wew. 43) . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
wskazanie strony internetowej, lub elementu strony internetowej bibioteki, które mają być dostępne cyfrowo,
wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Biblioteka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Biblioteka odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy biblioteka nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, bibiloteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy bibioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście z progiem.

Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wypożyczalnie usytuowane są na parterze. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia dla czytelników na parterze. Czytelnia znajduje się na I piętrze. Brak windy w budynku. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Informacji udzielają Portierzy/Pracownicy ochrony.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarze pomagają w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewniają pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się w holu Biblioteki.

 

Filia nr 1  i Mediateka ul. Opolska 1b

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach.

Wypożyczalnie usytuowane są na I piętrze. Brak windy w budynku. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarze pomagają w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewniają pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 2 ul. Witczaka 3a

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.     

Wypożyczalnia usytuowana jest na parterze.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz I piętrze..

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Informacji udzielają Portierzy/Pracownicy ochrony.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W Filii nr 2 znajdują się 2 stanowiska komputerowe dostosowane do potrzeb niewidomych i słabowidzących. Komputery wyposażone są w specjalną klawiaturę, myszkę, słuchawki.

Filia nr 2 posiada dwa Czytaki.

Filia znajduje się w Parku Zdrojowym.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarze pomagają w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewniają pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 3 ul. Krakowska 38

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są niedostępne.

Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 4 ul. Turystyczna 12

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach z podjazdem dla wózków.

Dla osób na wózkach pomieszczenia są niedostępne.

Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 5 ul. Jasna 1a

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach oraz podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach pomieszczenia są niedostępne.

Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 6 ul. Prof. R.Ranoszka 103

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach oraz podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach  pomieszczenia są dostępne.

W budynku jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 7 ul. Cieszyńska 101

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne.

Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 8-Szpital Aleja Jana Pawła 7

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach i podnośnik dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach pomieszczenie jest dostępne.

Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku są wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku nie można wejść z psem asystującym.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów.

 

Filia nr 9 ul. Wodeckiego 2

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach pomieszczenia są niedostępne.

Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku są wyznaczone 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 10 ul. Reja 6


Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście (wysoki próg).

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne.

Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 14 ul. Wyspiańskiego 10-12-14

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach oraz pojazd dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostępne.

W budynku znajduje się toalety  dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów oraz zapewnia pomoc w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na filii.

 

Filia nr 16 ul. Marusarzówny 29

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście (wysoki próg).

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne.

W budynku brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po wejściu do  Biblioteki bibliotekarz pomaga w skorzystaniu z naszych zbiorów.

Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do  Czytelników, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek. Usługa jest realizowana na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, w miarę możliwości technicznych i personalnych (z wyjątkiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni, Filii nr 8 oraz Mediateki). Usługa dostawy i odbioru jest bezpłatna. Książki zamawiane są telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej od poniedziałku do piątku w godzinach działania filii. Książki dostarczane są przez pracowników Biblioteki nie częściej niż raz na 4 tygodnie.  Z usługi nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna. Obecnie usługa „Książka na telefon” nie jest realizowana ze względu na obowiązujące wymogi sanitarne (COVID-19)

Dodatkowe informacje

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2022-03-30